Voor verwijzers

Logo transparant
In het Adamas Inloophuis kunnen mensen met kanker - en nadrukkelijk ook hun naasten of nabestaanden - terecht voor psychosociale ondersteuning en begeleiding. We zijn er voor alle niet-medische vragen rondom kanker. Adamas biedt mensen die, op welke manier dan ook, met kanker zijn geconfronteerd een luisterend oor en de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast biedt Adamas haar gasten de mogelijkheid om tijdens een creatieve of sportieve activiteit eenvoudigweg tot ontspanning te komen en even niet met ziek zijn bezig te hoeven zijn.
Wanneer gespecialiseerde of intensievere begeleiding wenselijk is, wordt de gast in contact gebracht met een (zorg)instantie in de regio, of met een van de professionele therapeuten die verbonden zijn aan het inloophuis. Deze therapeuten hebben zich binnen verschillende disciplines gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten.

De gastvrouwen en -heren – veelal ervaringsdeskundigen – hebben een intensieve training gevolgd en werken volgens interne richtlijnen. Het Adamas Inloophuis is aangesloten bij brancheorganisatie IPSO.

Het inloophuis in de oncologische zorgketen

Adamas werkt nauw samen met andere instellingen binnen de oncologische zorgketen. De gastvrouwen en -heren hebben sinds april 2015 een vaste plek op de Poli Oncologie van het Spaarne Gasthuis, waar zij patiënten en hun naasten laagdrempelige psychosociale ondersteuning bieden. 
Daarnaast wordt samengewerkt met onder meer palliatieve-zorgverleners (hospices), therapeuten, praktijkondersteuners en andere ziekenhuizen in de regio. 

Voorlichting

De medewerkers van het inloophuis geven regelmatig voorlichting aan oncologieverpleegkundigen, (huis)artsen en andere zorgverleners. Wij verzorgen op verzoek ook lezingen, rondleidingen door het inloophuis of andere voorlichtingsbijeenkomsten.

Zonder afspraak, zonder verwijzing

Voor een bezoek aan het inloophuis is geen verwijsbrief nodig. Ook hoeven mensen van tevoren geen afspraak te maken. 
Zorgverzekeraar CZ vergoedt deelname aan de activiteiten in het inloophuis via een aanvullende verzekering tot een maximum van € 100,-. Wij adviseren onze gasten contact op te nemen met hun zorgverzekeraar om te informeren of zij voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer informatie