Een-op-eengesprek

Soms heb je behoefte aan een goed gesprek. Een luisterend oor. Iemand om je verhaal mee te delen, maar die ook vragen durft te stellen. 
Door een goed gesprek proberen we je ook bewust te maken wat jouw behoefte is en waar wij je mee kunnen ondersteunen. 

Dit kan een vervolggesprek zijn, een activiteit, maar wellicht heb jij behoefte aan specifieke of intensievere begeleiding. Therapeutische begeleiding die onze gastvrouwen/-heren niet zelf kunnen bieden, maar waarover we je wel kunnen informeren. Adamas kent veel therapeuten in de regio die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met kanker en hun naasten. 

Chantal in gesprek aan tafel 500 x